We hebben bomen echt nodig !!!

Dit weekend lees ik in de krant dat Touring om elke boom een vangrail wil, want obstakels buiten de weg zijn één van de grootste oorzaken van dodelijke ongevallen.

Wacht even, obstakels buiten de weg? zijn dat dan ook niet huizen, verkeerslichten, muurtjes, voetgangers op een voetpad,…. en die vangrail dan, is dat geen obstakel?

 

Kwart ongevallen door botsing met obstakel buiten de weg (het Nieuwsbald)

Touring wil vangrails rond élke ‘gevaarlijke’ boom langs Vlaamse wegen

Moeten we ons niet de vraag stellen of de wegen wel veilig en leesbaar genoeg zijn?  Of er niets moet aangepast worden aan de gereden snelheden op onze wegen?  Aan de toenemende verkeersdruk?

Zijn dat geen grotere obstakels in onze mobiliteit?

Nog niet zo lang geleden wouden ze de bomen kappen, enkel nog traag groeiende exemplaren, of dunne boompjes…

En wat dan met deze open brief ?

  • Bomen zijn niet gevaarlijk.
  • Bomen veroorzaken geen ongevallen.
  • Bomen wijzen de weg.
  • Bomen werken snelheidsverlagend
  • Bomen beschermen andere weggebruikers
  • Bomen zijn deel van een integrale visie op de weg
  • Bomen horen bij het Vlaamse landschap
  • Bomen hebben een ecologische waarde
  • Bomen leveren ecosysteemdiensten
  • U wint persoonlijk

Vooral punt 1 geeft een andere kijk op de “schuld” van de bomen.

De meeste ongevallen (40%) ten gevolge van een eenzijdige aanrijding met een obstakel buiten de weg (bermongevallen) gebeuren op autosnelwegen. Bij deze ongevallen zijn vangrails en niet bomen het belangrijkste obstakel. 30% van de bermongevallen gebeurt buiten de bebouwde kom en in slechts 27% daarvan is een boom het obstakel.

En zijn curieuzeneuzen al vergeten?

Oké bomen halen de NO2-concentraties niet uit de lucht, vangen enkel een beetje van het fijn stof op in hun kruin. Maar niet alleen verminderen van  NO2 is belangrijk is belangrijk voor onze toekomstige leefomgeving, ook lage ozon-concentraties en het verminderen van de opwarming van de aarde.

‘Ze brengen verkoeling en gaan zo de vorming van ozon tegen. En met hun kruinen vangen ze fijnstof uit de lucht.’ Al blijft ook hier de impact beperkt. ‘Bomen doen fijnstofconcentraties maar met een paar procenten dalen’, zegt Samson. ‘Elke reductie van die schadelijke stoffen is natuurlijk goed. Bomen zijn niet het probleem, maar evenmin de oplossing voor de slechte luchtkwaliteit in steden.’

We hebben deze bomen echt nodig, al sinds eeuwen,

maar ook voor morgen en de jaren nadien.

Dus laat ons alstublieft grote en groene bomen, die onze natuur mee helpen beschermen, en die nooit enige schuld hebben gehad aan welk ongeval dan ook.

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0.

En laat mij duidelijk zijn, jaren geleden was ik betrokken in een ongeval (met een boom…) en heeft dit het leven van mijn ouders en mezelf grondig veranderd, maar nog steeds ben ik grote voorstander van groen en bomen langs onze wegen.

Reacties zijn gesloten.