Resultaten enquête Basisbereikbaarheid in de stad van de toekomst

De basisbereikbaarheid hangt samen met onze keuzes over wonen en leven. Om een goede mobiliteit voor iedereen te kunnen garanderen die daarenboven ook betaalbaar blijft, moet dit op een andere manier georganiseerd worden. Geen halte op max. 500m van elk woning zoals in basismobiliteit werd bepaald, maar de beste haltes uitkiezen, en hierrond verdichten.

De budgetten die we hierbij uitsparen omdat er geen versnipperd openbaar vervoer of nutsvoorzieningen nodig zijn kunnen dan weer gebruikt worden voor een betere infrastructuur en een betere openbare en deelmobiliteit. Dit zal ook maar goed werken wanneer deze versnipperde woongebieden worden weggewerkt.  Het is ondenkbaar om deelauto’s of fiets en in elke afgelegen verkaveling te voorzien.

Wil je de volledige tekst lezen kan dit door een mailtje te sturen naar marleen@drive-to-mobility.be en de link zal je door gestuurd worden rond begin juli 2019

Resultaten enquête basisbereikbaarheid op 15 mei 2019

 

Reacties zijn gesloten.