Opvallende, of minder opvallende resultaten van Curieuzeneuzen van VMM

Vandaag zijn in De Standaard de resultaten van het grootschalig Vlaamse onderzoek naar de luchtkwaliteit in onze steden en gemeenten gepubliceerd.

Enkele bemerkingen die we naar de toekomst moeten mee nemen.

Vooral in oudere steden is er een probleem, maar vermits we er meer en meer moeten aan denken van onze lintbebouwing af te stappen  en samen naar kernen te gaan wonen volgens het idee van de Vlaamse Bouwmeester, zullen we hierbij ook dringend en grondig aan onze verplaatsingsgewoonten moeten werken.

Waar smalle straten zijn is de concentratie het hoogst door een canyoneffect, corridors waar stikstofdioxide langer blijft hangen volgens journaliste Ine Renson.  Vaak zijn dit ook toegangswegen naar de kern, waar filedruk hoog is, of waar door verkeerslichten vaak stilstaand en optrekkend verkeer is.
In deze straten moet de druk dringend verlaagd worden, en moet  een alternatief worden gezocht zodat ze verkeersluw worden en andere minder vervuilende vervoersmodi een prioritaire plaats krijgen.

Wanneer we bedenken dat in het laatste Mobiliteitsplan Vlaanderen het STOP-principe aandacht verliest en er terug wordt gegaan naar het POTS-principe hebben we een groot probleem. Indien we willen bekomen dat de weggebruiker nadenkt over zijn verplaatsing en de mogelijke alternatieven, moeten deze alternatieven er ook zijn.  In dit geval werkt het niet dat wanneer er vraag is we misschien het aanbod zullen aanpassen.
Zonder een degelijk aanbod aan goed openbaar vervoer, van A naar B, door deelfietsen, bus, tram, trein en andere.. goed op elkaar af te stemmen kan je de overstap van een autoverplaatsing naar een alternatief niet maken.
Daarenboven moet ook dringend werk worden gemaakt van ‘propere’ alternatieven, die geen extra belasting zijn voor de luchtkwaliteit.

Wanneer gaan  onze beleidsmakers de hoognodige keuzes durven maken, en de nodige knopen durven doorhakken?  Meer en goedkopere centrumparkings, minder degelijk openbaar vervoer en bedrijfswagens lossen dit probleem zeker niet op.

Voorbeelden van gedurfde keuzes zijn er voldoende over heel Europa, en de positieve gevolgen zijn aangetoond, dus graag voor iedereen in de toekomst een schonere lucht, dank U.

 

Volledig artikel De Standaard

Wie met de auto rijdt, stelt zichzelf bloot aan vuile lucht

In de auto tikt de teller het snelst aan. ‘Dat komt omdat Vlamingen veel in de auto zitten, vaak voor langere afstanden’, zegt de onderzoekster. ‘Bovendien zijn de concentraties die we in de wagen inademen, gemiddeld dubbel zo hoog als wanneer we met de fiets of te voet onderweg zijn.’

Klik op de kaart om via De Standaard jouw gemeente op te zoeken :

 

Want ik blijf achter de uitspraak van Burgemeester Termont

“De belangrijkste wegen zijn
onze luchtwegen! “

 

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0. – PX Here

Reacties zijn gesloten.