Mobiliteitsadviseur

 

Wat is een Mobiliteitsadviseur?

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0-PXHere

volgens Wikipedia

Een Mobiliteitsadviseur zorgt voor een goed Mobiliteitsmanagement

Dit is een verzamelnaam voor inspanningen om de mobiliteitskeuzes van individuen te beïnvloeden. Hier wordt meer in het bijzonder bedoeld het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de auto.

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen.

Hieronder worden allerlei alternatieven van solistisch autogebruik tijdens de spits verstaan, zoals carpoolen, deels of volledig gebruik van openbaar vervoer, thuiswerken, telewerk, fietsen, etc.

Betrokken partijen

Bij mobiliteitsmanagement zijn verschillende partijen betrokken:

 • reizigers
 • overheden
 • werkgevers en publiekstrekkers
 • aanbieders van mobiliteitsdiensten

Steeds meer beroepsmensen zijn permanent bezig met de organisatie, planning, toezicht, voorlichting en inrichting op het vlak van onze verkeersomgeving. De verkeersproblemen op alle niveaus zijn van die aard dat een verdere professionalisering niet kan uitblijven.

Binnen organisaties, bedrijven, besturen, lokale en federale politie en maatschappelijke actoren is er een groeiende behoefte aan verkeerskundigen, zowel vanuit de praktijkervaring als vanuit een wetenschappelijk gefundeerde opleiding.

Maar gaat het enkel om verkeer/mobiliteit?

Moeten we in de huidige maatschappij ook niet denken aan leefbaarheid, milieu en gezondheid?

Verkeer is één van de grote veroorzakers van luchtvervuiling: roet, fijn stof, stikstofoxiden,… Bovendien veroorzaakt verkeer ook geluidsoverlast.  Hoe schadelijk is verkeer voor je gezondheid? Kom het hier te weten! (info)

Beperk je eigen bijdrage aan luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer:

 • Verplaats je te voet of met de fiets. Lukt dit niet, neem dan het openbaar vervoer en kies pas in laatste instantie voor je auto.
  Wil je ook autominderen? Smove mee.
 • Heb je toch een auto nodig, kies dan bij voorkeur voor een elektrische wagen of minstens voor een milieuvriendelijke wagen en rij zuinig.

Beperk je blootstelling aan luchtverontreiniging en geluidshinder door verkeer:

 • Fietsen en wandelen (bewegen) zijn heel goed voor je gezondheid.  De nadelen van het inademen van verontreinigde lucht wegen daar niet tegen op.  Indien mogelijk kies dan een route met weinig verkeer.
 • Vermijd bij wintersmog en verhoogde ozonconcentraties in de zomer zware lichamelijke inspanningen. Bij hoge ozonconcentraties blijf je zelfs beter binnen.
 • Beperk je verplaatsingen met de wagen, want ook in de wagen is de lucht vaak erg vervuild, zeker in de file.
 • Het is belangrijk om je woning blijvend te ventileren en te verluchten om de binnenlucht gezonder te krijgen dan de buitenlucht, ook als je langs een drukke weg woont.  Verlucht in dat laatste geval bij voorkeur buiten de spitsuren en aan de verkeersarme zijde van je woning. Houd nooit alle ramen de hele dag gesloten.

Dus hier moeten we dringend met zijn allen ook aan denken.  Onze gezondheid, maar ook die van onze kinderen.

Hoe kunnen we mensen op andere gedachten brengen?

Je hebt 2 categorieën van mensen :

 • de reeds overtuigden, die al vaak een STOP-principe hanteren, en dus ook bewust reeds voor alternatieven kiezen
 • de overtuigde autorijders, want de alternatieven zijn trager, ik ben afhankelijk van uurregelingen, te voet of per fiets is te ver, te gevaarlijk, te veel slecht weer…
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/bedrijfsadvies/bedrijfsadvies/mobiliteitsadvies.html

Beeld : Provincie Antwerpen

Velen combineren ook hun verplaatsing naar werk met boodschappen, kinderen naar school brengen, avondactiviteiten.
De auto zal nooit uit ons straatbeeld verdwijnen, maar de noodzaak om onze straten in dorpen, gemeenten en steden autoluw te maken is hoogdringend indien we deze terug leefbaar willen maken.

Rij naar de rand van de stad op een parking, en gebruik van daaruit een deelfiets of kleine elektrische shuttlebus.
Laat leveringen doen in een randdepot, en voorzie kleiner en geconcentreerd vervoer naar de winkelstraten (vb Citydepot).

Voetnoot aan de beleidsmensen: Dit bestaat reeds, dus het warm water moet echt niet meer worden uitgevonden, maar breidt dit uit. En het werkt!!!

Voetnoot aan de economie: gekochte goederen kunnen aan de parking in lokkers worden gebracht voor de wandelaars en fietsers, dit zijn geen slechte klanten die minder aankopen doen.

In eerste plaats moeten goede alternatieven worden aangeboden, zodat we bij elke verplaatsing kunnen nadenken over hoe we deze zullen doen, en niet in een automatisme aan onze privé wagen denken.  Deze eigen wagen, die veel kost, vervuild, en 90% van de tijd stil staat en vaak openbare ruimte inneemt.

Bij elke verandering moeten er aanpassingen gebeuren, en de grootste moet vaak van de gebruiker zelf komen. Mensen moeten in die richting worden geleid en het zelf even uitproberen voor ze overtuigd kunnen worden.  (Fietsen naar het werk? Doe de fietstest)

Willen we een kans geven aan onze steden, aan de gezondheid van onze kinderen, ruimte hebben om ons te kunnen verplaatsen, zonder uren te verliezen aan files, dan moeten we alternatieven beginnen gebruiken.

Deze alternatieven moeten dringend de norm worden, en de auto zal dan een alternatief zijn.

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0-PXHere

Mogelijke opleidingen mobiliteitsmanagement :

Reacties zijn gesloten.