Kilometerheffing of rekeningrijden

Het gespreksonderwerp van de week…

De meningen van vooral politiek Vlaanderen zijn zo kort voor de verkiezingen bijna 180° gekeerd… maar de reden hiervoor is niet echt correct te noemen. Het draagvlak, van wie?  Kiezers, of algemeen gekende onderzoeken?

Het beeld is vrij van auteursrechten vrijgegeven onder Creative Commons CC0. PXHere

 

Op 25 maart kon je in “de tijd” nog lezen:

De invoering van een slimme kilometerheffing wordt een belangrijk dossier op de onderhandelingstafel van de volgende Vlaamse regering. Nagenoeg alle partijen zijn ervoor gewonnen, maar er zijn nog heel wat knopen door te hakken. Hoeveel zult u moeten betalen? Wie int de tol? En wat met de privacy?

Nu nog geen week later is het volledig afgevoerd….

Toch wordt duidelijk dat, indien de jaarlijkse taksen dalen, en dan enkel nog een slimme heffing per kilometer wordt aangerekend ook de buitenlander mee zal betalen voor onze wegeninfrastructuur en het reeds in andere landen bewezen is dat dit een positieve invloed heeft op files onder de spits.

Opmerkelijk in deze is dat er niet eens uitzonderlijk veel moed noch optimisme meer nodig was om rekeningrijden te verdedigen. Zelfs Febiac, Touring, Voka, VBO, allemaal organisaties die niet echt bekendstaan als ‘automobilistenpesters’, zijn inmiddels voorstander. Mits ze verstandig toegepast wordt, is de kilometerheffing immers slim, doeltreffend en rechtvaardig.

  • Slim, als de tarieven afhankelijk worden van waar en wanneer mensen hun auto gebruiken.
  • Doeltreffend, omdat hoge tarieven tijdens de spits en op filegevoelige trajecten een krachtige incentive vormen om alternatief vervoer op te zoeken, of de reistijden aan te passen.
  • Eerlijk omdat gebruik wordt belast, niet bezit. Een belastingverhoging is dat niet, wel een belastingverschuiving. Dat is perfect te verdedigen naar de kiezer toe.

LIEVEN SIOEN – De Standaard

Maar het grootste probleem is vaak de non-communicatie of over communicatie met verkeerde informatie, en plots licht heel de politieke wereld overhoop, durft niemand nog te beslissen, en wordt een goed plan in de vuilbak gegooid of op de lange baan geschoven. Jammer, héél jammer….

Al langer wordt gevraagd om een groter probleem in zin geheel aan te pakken: de ruimtelijke ordening én de lokale economie én het openbaar vervoer én de fiscaliteit én misschien ook milieu…

Met het geld van het rekeningrijden, en met de budgetten voorzien om bvb extra rijstroken aan te leggen op autostrades of de ring, zou toch veel verstandiger kunnen worden om gesprongen… 
Beter openbaar vervoer, betere fiets- en voetpaden.  Want pas dan zal je meer mensen kunnen overtuigen een alternatief voor de auto te proberen, en zo ook te overtuigen dat dit vaak ook een betere oplossing biedt.

Maar voor vele mensen wordt dit achter de schermen gedaan, neem nu bvb Basisbereikbaarheid, zou tegen 13/12/2020 worden uitgerold, maar heel wat eindgebruikers weten nog steeds niet dat hierover decreten worden gestemd en beslissingen worden genomen… Zijn het zij niet die moeten weten waarover het gaat?

iedereen heeft dringen nood aan :
Juiste informatie
en open communicatie

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.