Fietsers zijn betere autobestuurders

Wanneer je vaak fietst heeft dit positieve gevolgen op je rijgedrag wanneer je toch nog eens de auto neemt.

Je bent alerter voor bepaalde situaties, maar zeker ook, je anticipeert omdat je weet hoe de fietser in deze situatie kan reageren of handelen.  Je houd er bvb rekening mee dat een fietser soms moet afwijken van zijn “rechte lijn”, veterrijden, omdat het wegdek hem hiertoe dwingt…

Nu blijkt het ook uit een studie dat fietsers effectief positieve gevolgen hebben bij het auto rijden.  Dus iedereen op de fiets om het autoverkeer in positieve zin te beïnvloeden.

Arikel Sport.be 12/12/2017 Steven Kins

Een nieuw onderzoek toont een extra voordeel van het fietsen aan. In de auto merkten de testpersonen met fietservaring namelijk veel sneller obstakels en veranderingen in hun gezichtsveld op dan niet-fietsende bestuurders. De onderzoekers hebben bovendien een boodschap van algemeen nut.

Het Australisch universitair onderzoek van Beanland en Hansen verscheen in Accident Analysis and Prevention en vergeleek 42 autobestuurders, 20 zonder en 22 met fietservaring. Ze deden dat aan de hand van een test, waarbij men moest zoeken of er verschillen waren tussen twee opeenvolgende, quasi identieke afbeeldingen. Snel veranderingen in een situatie is belangrijk, want meer dan 12 procent van de ernstige ongevallen komen door het niet zoeken naar of detecteren van gevaren.

Uit de resultaten bleek dat de fietsers die verschillen veel sneller opmerkten. Die verschillen waren een andere auto, een verkeersbord, fietser of voetganger. Alle testpersonen hadden het trouwens merkbaar moeilijker om statische objecten (borden) te detecteren, dan bewegende (fietser, auto, voetganger). Het verschil tussen niet-fietsers en fietsers lag voornamelijk in het sneller opmerken van fietsers.

FIETSEN MAAKT JE EEN VEILIGERE BESTUURDER

De onderzoekers raden dan ook aan dat het zelf ondervinden van de noden van fietsers ideaal is om je een betere bestuurder te maken. “Het is mogelijk om het opmerken van gevaren op de weg te verbeteren via extra, niet-traditionele manieren zoals het promoten van een groter engagement in het fietsen en andere vormen van actief transport”, besluit onderzoekster doctor Vanessa Beanland. Met andere woorden: als iedereen af en toe eens andere vormen van transport uitprobeert, krijgt hij of zij beter inzicht in mogelijke gevaren en kan hij of zij beter anticiperen op andere weggebruikers.

Ken je zo iemand die vastgeroest is aan zijn autostoel, zelfs om 500 meter verder naar de bakker te gaan? Geef hem dan een zetje om toch eens die fiets te nemen. We kunnen er allemaal wel bij varen.

Reacties zijn gesloten.