Fietsbeleidsplan Aalst

Bij de lancering van het Mobiliteitsplan Aalst is er ook vermelding gemaakt dat de stad een Fietsbeleidsplan zou opmaken.

Deze zomer hebben de beleidsmensen in Aalst de Fietsersbond niet veel gehoord of misschien was het wel stilte voor de storm… wie zal het zeggen!  Laat het ons zo stellen dat ze ervan geprofiteerd hebben om het één en ander uit te dokteren zoals een integraal Fietsbeleidsplan, want laat dat nu hetgene zijn dat nog ontbreekt in Aalst.

Op 19 september rond 19u45 hebben ze dit ook aan deze mensen voor gesteld, in de hoop dat hier snel en duidelijk werk van wordt gemaakt, want een fietsvriendelijke stad komt alle mobiliteit ten goede.

De stad Aalst heeft nu ook beloofd een beleidsplan klaar te hebben voor de zomer van 2018, dus de fietsers zijn benieuwd.

 

Er zijn 10 domeinen die voor de Fetsersbond afdeling Aalst uitermate belangrijk zijn, in een actieplan dat naar een mobiel en fietsvriendelijke stad kan leiden :
1. Verhoog comfort & veiligheid door verbeteren infrastructuur
2. Duid de missing links aan
3. Ga op zoek naar ‘quick wins’
4. Maak werk van communicatie & sensibilisering
5. Maak werk van monitoring en evaluatie
6. Structurele aandacht voor fietsers bij werken
7. Stel een onderhoudsplan op voor de fietsinfrastructuur
8. Betrek fietsers bij het beleid: participatie werkt!
9. Maak werk van een betere educatie van jongsaf aan!!
10. Zorg voor een TOTAALbeleid onder leiding van een fietsambtenaar, die structurele en flankerende fietsmaatregelen implementeert

Lees ons integraal Fietsbeleidsplan hier 

Reacties zijn gesloten.