Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

Voor heel wat weggebruikers is de wetgeving rond fietsstraten niet gekend, of niet duidelijk, daarom nog even een toelichting :

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
wegcode.be

Welke regels gelden in een fietsstraat?


Welke verkeersregels gelden er in een fietsstraat? Mag je er nog rijden met de auto? We zetten de puntjes op de i.

  • Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan  een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord.
  • Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
  • In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
  • Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.

 

 

Reacties zijn gesloten.